Thân chào các bạn,
Khi bạn lựa chọn thành viên của gia đình UCM, điều đó đồng nghĩa với việc Trung tâm Nghiên cứu & Giảng dạy UCM hỗ trợ bạn trong hành trình học tập và cung cấp cho bạn nhiều Giá trị đặc biệt. Song song đó, UCM đề nghị một số Quy định cần bạn hợp tác tuân theo để giúp cộng đồng chúng ta ngày càng cùng nhau phát triển.

I/ GIÁ TRỊ BẠN NHẬN ĐƯỢC

Sau khi đăng ký, bạn sẽ có quyền truy cập khoá học mãi mãi, nghĩa là:

Khoá học luôn sẵn sàng ngay khi bạn cần
Bạn có thể học bất kỳ lúc nào thuận tiện
Bạn có thể học đi học lại, học nhanh học chậm tuỳ ý
Bạn có thể dùng bất kỳ thiết bị nào, ở bất cứ đâu, miễn là có kết nối Internet để vào học
Bạn có thể làm bài tập và thảo luận với các học viên cùng lớp

Quy định bạn cần lưu ý:

1. Bạn cần bảo mật cẩn thận tài khoản học tập và các tài liệu, nội dung liên quan đến khoá học
2. Bạn không chia sẻ video bài giảng, tài liệu giảng dạy dưới bất kỳ hình thức nào
3. Bạn không chia sẻ tài khoản học tập của mình với người khác

Nếu bạn vi phạm một trong 3 điều trên, UCM Việt Nam có quyền:

1. Nếu tài khoản của bạn có dấu hiệu đang chia sẻ với người khác, UCM Việt Nam sẽ tạm khoá tài khoản của bạn (cả lý do bảo mật lẫn lý do vi phạm) mà không cần phải nhắc nhở hay thông báo trước
2. Nếu dấu hiệu vi phạm nặng hơn (Ví dụ: bạn chia sẻ một phần hoặc toàn bộ khoá học) hoặc vi phạm thường xuyên, chúng tôi có quyền khoá tài khoản vĩnh viễn mà không cần phải nhắc nhở hay thông báo trước

Chúng tôi mời gọi tinh thần:
  • Trân trọng bản quyền tác giả
  • Đối đãi tử tế 
  • Chia sẻ đúng đắn