600,000đ
Mua ngay

Số bài học

15

Thời lượng video

1:49:10

Học trên mọi thiết bị

Bằng tất cả sự giản dị và lòng nhiệt thành, cô Christiane (Thuỵ Sĩ) mời bạn đến ngôi nhà của mình để cùng trải nghiệm, chia sẻ Kiến thức, tác dụng, cách thấu hiểu, cũng như cách làm việc với tâm thức Thiên thần.

Khoá học đầu tiên về Thiên thần số 11 LAUVIAH, thuộc 72 Thiên thần trong Cổ học Thiên thần.

Khoá học được Việt hoá rất dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng

Chúng ta sẽ cùng khám phá:

 • Cách lĩnh hội những Phẩm chất của Thiên thần LAUVIAH
 • Cách để luôn sống với cảm giác Vinh quang, Thành công đích thực và sự Nổi tiếng chân chính 
 • Chia sẻ và giải mã các ví dụ cụ thể bằng Ngôn ngữ Biểu tượng 

… Để giúp chúng ta trở thành thiên thần và để nhận ra bản thân chúng ta chính là thiên thần…

Bạn có biết rằng Thiên thần là bước tiếp theo trong quá trình tiến hoá của con người?

Giá trị khóa học

 • Giúp học viên nhận thức, hiểu được tầm quan trọng và sự tác động mạnh mẽ của niệm Thiên thần 11 Lauviah

  Thám hiểm bản đồ địa lý tâm thức của chính mình

 • Khai phóng các tiềm năng, phẩm chất Vinh quang có sẵn, đang tiềm ẩn bên trong bạn với cảm giác của sự chiến thắng, cảm giác về sự nổi tiếng kèm theo hiểu biết sâu sắc về chương trình sống của chính mình và của mọi người
 • Tăng khả năng khám phá ký ức của chính mình thông qua Luật Cộng hưởng

  Hiểu sự khác biệt giữa kiêu hãnh và tự phụ

 • Hiểu rõ bản chất của sự nổi tiếng và ký ức ẩn giấu sau những nỗi sợ hãi liên quan đến các giới hạn của chính mình
 • Nhận ra trách nhiệm đặc biệt khi chúng ta là người nổi tiếng, người chiến thắng, người thành công và khai tâm
 • Thám hiểm sự kỳ diệu của số "11". Nhận biết cách áp dụng 11 bước của sự nổi tiếng

 • Tìm hiểu Cây Sự Sống, biểu tượng đại diện cho Trung tâm của sự sống, bộ phận Chuyển hoá Năng lượng
 • Hiểu thấu cách chúng ta kết nối với Suối nguồn của Ánh sáng

Đăng ký khóa học

11 Lauviah

600,000 đ Đăng ký