[MINIGAME]

SOUL TRẢI NGHIỆM
NHẬN QUÀ NHIỆM MÀU


Bạn thân mến,
Chỉ cần chia sẻ 1 một ký ức, 1 trải nghiệm hay bài học mà bạn nhận được từ những Giảng viên Thiên thần của UCM trong suốt 5-6 năm qua, bạn sẽ nhận được những phần quà nhiệm màu từ UCM.

CHIA SẺ NGAY

Giấc mơ chính là
công nghệ tiên tiến nhất

Đã đến lúc để học Giải mã
Giấc mơ - Dấu hiệu - Biểu tượng (DSSI)


Chương trình dành cho những ai mong muốn hiểu chính mình một cách sâu sắc và đạt được sự tự chủ tâm linh thật sự.
"Chỉ với một giấc mơ, bạn có thể thay đổi cuộc sống"

Thời gian nhận Đăng ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020
(số lượng đăng ký có hạn)

Trở thành Học viên DSSI 2021

Học yêu bản thân và Hiểu các mối quan hệ

Kaya & Christiane Muller

___


Giá khoá học: 990.000 VNĐ


Khóa học này mở ra cánh cửa trí tuệ tối đa về ý thức con người, đi sâu vào cách chuyển hoá các khía cạnh thuộc về Yêu bản thân và Hiểu các mối quan hệ, bằng cách khám phá tiềm năng vô hạn của tâm thức bạn...

Khai giảng ngày 10/06

Học phí: 990.000 VND


ĐĂNG KÝ NGAY

Tìm đúng việc với Giấc mơ và Dấu hiệu
Alexis Mercier

___
Giá khoá học: 500.000 VNĐ
70% học phí được bảo trợ từ Trung tâm Giảng dạy và Nghiên cứu Universe/City Mikaël.

Bạn muốn thay đổi công việc tốt hơn?

Bạn muốn cải thiện công việc hiện tại với nguồn cảm hứng & động lực tràn đầy?

Học phí: 150.000 VND (Được bảo trợ 70%)


ĐĂNG KÝ NGAY

Tất cả Khóa học

Vén bức màn VÔ THỨC, THỨC TỈNH giải mã giấc mơ & mật mã Thiên thần