[MINIGAME]

SOUL TRẢI NGHIỆM
NHẬN QUÀ NHIỆM MÀU


Bạn thân mến,
Chỉ cần chia sẻ 1 một ký ức, 1 trải nghiệm hay bài học mà bạn nhận được từ những Giảng viên Thiên thần của UCM trong suốt 5-6 năm qua, bạn sẽ nhận được những phần quà nhiệm màu từ UCM.

CHIA SẺ NGAY

Khám phá 72 Thiên thần | 27 Yerathel

Christiane Muller

___


Giá khoá học: 600.000 VNĐ


Trong khoá học đặc biệt này, chúng ta sẽ học cách lắng nghe với sự tin tưởng tiếng nói bên trong đó, đang trò chuyện với chúng ta và cân nhắc một cách khôn ngoan các quyết định của chúng ta cả phần ý thức lẫn vô thức. Cách nào để chúng ta có thể chắc chắn đó là tiếng nói phù hợp, là con đường phù hợp với chúng ta?Học phí: 600.000 VND


ĐĂNG KÝ NGAY

Tìm đúng việc với Giấc mơ và Dấu hiệu
Alexis Mercier

___
Giá khoá học: 500.000 VNĐ
70% học phí được bảo trợ từ Trung tâm Giảng dạy và Nghiên cứu Universe/City Mikaël.

Bạn muốn thay đổi công việc tốt hơn?

Bạn muốn cải thiện công việc hiện tại với nguồn cảm hứng & động lực tràn đầy?

Học phí: 150.000 VND (Được bảo trợ 70%)


ĐĂNG KÝ NGAY

Tất cả Khóa học

Vén bức màn VÔ THỨC, THỨC TỈNH giải mã giấc mơ & mật mã Thiên thần